Rødøy - fiskebåter med nr 22 - 28 A

 

N 22 R Havørnen

Mk "Havørnen", kf., hf.

Byggeår:1916.

Størrelse: 38,0 - 12,0 - 6,0. 

Motor: Bolinder, 15 hk

Fangstbåter: 4.

Eier(e):Partrederiet Parelius Olsen, Nordnesøy.

MR: 1921, 1922,

N. 22. R. HAVØRNEN. Størrelse: 38' lang 12' bred 6' dybde. Båten ble bygget på Hemnesberget i Rana i 1916. Motor: 15 hk. Bolinder (1916). Eiere: Parelius Olsen, Nesøy og Julius Olsen, Nesøy. I 1924 er båten strøket i merkeregistret for Rødøy, idet den er solgt til Jens Olsen Selvær. Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

N 23 R Klara

Ms "Klara", kf.

Byggeår: 1910.

Størrelse: 33,0 - 12,0 - 5,0. 

Motor:Alpha, 11 hk. 

Eier(e): Partrederiet Olaf Rønvik, Rødøy.

MR: 1921, 1922

N. 23. R. KLARA. Størrelse: 33' lang 12' bred 5' dybde. M/S KLARA var bygget i Rana i 1910. Motor: Alpha 15 hk. (1905). Eiere: Olaf Rønvik og P. N. Vaageng. P. N.Vaageng trakk seg ut som medeier i 1921. M/S KLARA ble utslettet av merkeregistret i 1928 ettersom den var kondemnert. Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

N 24 R Blink

Må "Blink", kf. fjf.

Byggeår:1920

Størrelse: 20,0 - 6,0 - 2,0. 

Motor: Atlanta 6. 

Eier(e): Eilif Eliassen, Myken.

MR: 1921, 1922,

N. 24. R. BLINK. Størrelse: 20' lang 6' bred 2' dybde. Båten ble bygget i Lovunden i 1920. Motor: Atlanta petroleumsmotor 6 hk. (1920). Eier: Eilif Eliassen, Myken. Båten ble utslettet av merkeregisteret i Rødøy i 1934. Den ble da solgt og skulle brukes til andre formål enn til fiske. Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

SAGANETT, Myken:

 

N 25 R Brødrene

© FFR. (365). Jorun Jensen.

Ms "Brødrene", kf. hf.

Byggeår:1912.

Størrelse:37,0 - 13,5 - 6,0. 

Motor: Bolinder, 10 hk. 

Båter: 2.

Eier(e): Partrederiet Martin Lydersen, Nordnesøy.

MR: 1921,1922.

1922: Kondemnert ifølge rapport av 14.9.1921.

 N. 25. R. BRØDRENE. Størrelse: 37' lang 13' bred 6' dybde. M/S BRØDRENE ble bygget i Hardanger i 1912. Motor: Bolinder Petroleums motor 10 hk. (1912). Eiere: Martin Lydersen, Nesøy, Lyder Olsen Nesøy og Olaf Lydersen Nesøy. Båten ble i 1921 utslettet av merkeregistret på grunn av kondemnering. Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

Bildet:

Foto fra Rødøykalenderen 1987.  Det står skrevet: "Bryllupsskyss. M/S "Brødrene" fra Nesøy fotografert på havna i Svinvær.  Brudeparet Olav Lydersen fra Nesøy og Anna Danielsen fra Svinvær står omtrent midt i båten.  Bryllupet ble feiret i brudens hjem på Svinvær 1919.  Bildet eies av Jorun Jensen."

N 26 R Glimt

Ms "Glimt", hf. kf. fjf.

Byggeår: 1909/19.

Størrelse:26,1 - 9,3 - 4,0. 

Motor: Gideon, 6 hk. 

Eier(e): Johan Olsen, Risøy pr. Nordnesøy.

MR: 1921,

N. 24. R. BLINK. Størrelse: 20' lang 6' bred 2' dybde. Båten ble bygget i Lovunden i 1920. Motor: Atlanta petroleumsmotor 6 hk. (1920). Eier: Eilif Eliassen, Myken. Båten ble utslettet av merkeregisteret i Rødøy i 1934. Den ble da solgt og skulle brukes til andre formål enn til fisk.Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

 

N 27 R - MYKENØY

Mykenbåt - skrives mer senere her

N 27 R Karine

Ms. "Karine", trp., f.

Byggeår: 1914.

Størrelse: 37,4 - 15,3 - 5,1. 

Motor: Rap, 30 hk. 

Eier(e): Nordmann A. Kristiansen, Nordnesøy.

MR: 1921,

N. 27. R. KARINE. Størrelse: 37' 4" lang (engelske) 15' 3" bred 5' 1" dybde. Motorslup KARINE var bygd i Hardanger i 1914. Motor: 30 hk. Rap Petroleumsmotor (1917). Båten ble benyttet både som oppkjøperfartøy og fiskerifarkost. Eier: Normann A. Kristiansen Nesøy. Båten ble i 1925 solgt. Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

N 28 R Favoritt - senere "Gutten".

Gutten/Favoritt. © RLA. (4618).(Jann Breivik).

Må "Favoritt", fjf., kf.

Byggeår: 1906?

Størrelse: 26,0 - 9,5 - 4,0. 

Motor: Favorit, 3/5 hk.  

Eier(e): Peter Davidsen, Breivik, Tjongsfjorden.

MR: 1921, 1922,

Mer:

I merkeregisteret er omskrevet båten N-28-R (1938) ”GUTTEN”.  Trebåt fra 1906. Størrelse: 26, 8, og 3,4.  Motor: 3 H Favoritt.  Merknad: Ombygd 1926.  I årbok 2 for Rødøy er båten omtalt under navnet “FAVORITT”.  3/5 hestekrefters Favoritt Petroleumsmotor.   Båten ble senere overtatt av sønnen Peder Bang, Ågskardet. 

I årbok for Lurøy 1994/95 er det bilde av båten, tatt i anledning et bryllup til Marie og Anders Andersen Maavær, hvor familie fra Rødøy var til stede, og hvor båten omtales som N 28 R FAVORITT.

Petters barnebarn JB opplyser at det her dreier seg om 2 båter, den første fra 1906 med navn FAVORITT og den senere fra 1925 med navn GUTTEN. 

Det synes rimelig, båten fra 1906 var tross alt 20 år gammel 1926.  En nøyere gjennomgang i merkeregister kan mulig gi flere opplysninger som kan bekrefte dette helt.

Merkeregister 1930: 28 Må Favoritt, T, 06,  26,0  -  9,50 -  4,00      3 hk  Favoritt.

Merkeregister 1940: 28 MK Gutten, T,06,   26,0  -  8,00  - 3,40      3 hk. Favoritt

Merknad i merkeregisteret 1940: Ombygd 1926.

Forskjell i benevnelse: Fra Må – til Mk Ikke så bred og ikke så dyp som den tidligere.

N. 28. R. FAVORITT. Størrelse: 26' lang 9' 6" bred 4' dybde. M/K FAVORITT ble bygget i Lovunden 1906. Motor: Favorit Petroleumsmotor 315 hk. (1918). Eier: Peter Davidsen Breivik. Denne båten forandret senere navn til M/K GUTTEN. Senere ble båten overtatt av Peder Bang Aagskardet.  Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

 

Merkeregisteret